Aktuell driftsinformation
User name:
Password:

Forgotten password?

If you are a customer you can log in below to track your transport.

Login to Track & Trace

Vi är Axess Logistics
De tre bolagen Autolink, Motortransport och Skandiatransport har gått samman under gemensamt namn, gemensamt varumärke och en gemensam passion för den bransch som vi verkar i. Läs mer.

Vänligen besök även våra andra sidor.


TransportledtiderSom ni vet upplever vi höga volymer i den svenska bilmarknaden och vi har därmed fortfarande en del förseningar i våra leveranser.

Förseningar är olika för olika delar av landet och vi kommer att komma med en mer detaljerad bild på förseningar per region inom kort. Denna information kommer vi att uppdatera regelmässigt och vid behov.

Vi jobbar för att få ut så många bilar som möjligt och forsätter att söka nya tilltag för att hinna med volymerna.

Tills nu har vi utökat vår kapacitet med följande:
  • 2 nya åkerier har börjat köra för oss
  • Vi har kört extra tåg på helgerna
  • Extra lastbilar från våra systerbolag i Norge och Danmark hjälper till med leveranser i Sverige
  • Lastbilar från kontinenten är inhyrda och kommer att köra i Sverige under maj och juni.